Otrzęsiny 2016 Święto Edukacji 2016 Akcja "Jabłko - cytryna" 2016 17 Września - 77 Rocznica Obrony i Spalenia Łaskarzewa

Otrzęsiny 2016

Jedną z najchętniej celebrowanych tradycji w naszej szkole jest przyjęcie pierwszoklasistów gimnazjum i LO do braci uczniowskiej, czyli popularne „otr…

Święto Edukacji 2016

Jednym z najbardziej uroczystych dni w kalendarzu roku szkolnego jest Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich pracowników oświaty.

Tradycją na…

Akcja "Jabłko - cytryna" 2016

W dniu 22 września 2016r. uczniowie klas mundurowych w Łaskarzewie, wraz z opiekunem Stanisławem Madejskim, uczestniczyli w akcji pod nazwą ,,Jabłko-c…

17 Września - 77 Rocznica Obrony i Spalenia Łaskarzewa

Wrzesień zapisał się w naszej historii wyjątkowo tragicznie. To wtedy nasz kraj zaczął doświadczać okrucieństw II wojny światowej.

Mieszkańcom nasz…

Bardzo ważna informacja

W związku z intensyfikacją prowadzonych  prac (wymiana pieców grzewczych CO oraz grzejników), oraz znacznym wychłodzeniem pomieszczeń do nauki, po konsultacjach z Radą Rodziców,  w porozumieniu z UM Łaskarzew i KO Delegatura w Siedlcach, została podjęta decyzja o czasowym zawieszeniu zajęć edukacyjnych i opiekuńczych w nadchodzącym tygodniu, tj. od dnia 28.11.2016r. do dnia 02.12.2016r.

Jednocześnie informujemy o terminach odpracowania części zajęć:
sobota 10.12.2016r. – zajęcia wg planu ze środy,
sobota 17.12.2016r. – zajęcia w g planu z czwartku,
sobota 21.01.2017r. – odpracujemy piątek

Dwa pozostałe dni zostaną potraktowane jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku szkolnym 2016/2017 – podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia MEN o organizacji roku szkolnego z dnia 5 października 2010 roku.

Dyrekcja szkoły


Informacja dla rodziców i uczniów:

Od poniedziałku, 12. września został odblokowany dla wszystkich użytkowników dostęp do dziennika elektronicznego. Logowanie jest możliwe wg dotychczasowych loginów i haseł. Nowi uczniowie i ich rodzice otrzymają dane logowania na pierwszym spotkaniu z wychowawcami jeszcze we wrześniu.

W przypadku zagubienia/zapomnienia lub problemów z zalogowaniem prosimy o informację do wychowawcy klasy. Pomoc i niezbędne informacje będzie można również uzyskać bezpośrednio od szkolnego administratora na wrześniowym spotkaniu z rodzicami.


 lalka wymarsz02 otrzesiny foto17 wegrów foto18 deblin2014 hiszpania 2014 635829412998124935 foto63

 


  • Z dniem 05.10.2015r. na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 29.09.2015 roku, po konsultacjach z Radą Rodziców.
  • Od 28.09.2015r., niestety zmieniła się funkcjonalność dziennika elektronicznego. Obecnie, zarówno rodzice jak i uczniowie mogą bezpłatnie odczytywać informacje o ocenach i frekwencji wyłącznie w formie plików PDF (należy zainstalować na komputerze darmowy program np. Adobe Reader, Foxit Reader lub inny czytnik dla formatu PDF).
Linki:
logocomenius     logomiasto     zdamy