Menu Zamknij

Ewakuacja szkoły

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi na początku każdego roku szkolnego w naszej szkole przeprowadzana jest próbna ewakuacja. Nie inaczej było tym razem. 30 września na nogi postawił nas alarmowy sygnał dzwonka, trwający z przerwami trzy minuty. W tym samym czasie pani dyrektor powiadomiła telefonicznie straż pożarną, a panie woźne otworzyły przejścia ewakuacyjne. W bardzo krótkim czasie wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli opuścili budynek szkoły i udali się do parku Alejki. Tam sprawdzono, czy nikogo nie brakuje. Niemalże natychmiast po ogłoszeniu alarmu przybyła też na miejsce jednostka straży pożarnej.

Tak naprawdę nie było żadnego zagrożenia, ale zarządzona ewakuacja przeprowadzona była bardzo profesjonalnie. Za jej organizację możemy podziękować panu Stanisławowi Madejskiemu – nauczycielowi naszej szkoły oraz uczniom klas mundurowych naszego liceum. Celem ewakuacji było przećwiczenie prawidłowych zachowań młodzieży szkolnej na wypadek autentycznego niebezpieczeństwa. Oby nigdy do niego nie doszło…