Menu Zamknij

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Dnia 5 października 2023 r. już po raz kolejny w budynku naszej szkoły   została zorganizowana Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Ta szlachetna inicjatywa spotkała się  –  jak zawsze – z dużym zainteresowaniem.. Pierwsi chętni pojawili się wczesnym rankiem. Pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia jest pan Wojciech Gąska – nauczyciel ZS nr 1 w Łaskarzewie, który sam od wielu lat jest honorowym krwiodawcą.

Aż 51 osób wyraziło chęć podzielenia się tym najcenniejszym darem. Krew oddało 45 osób, co dało ponad 20 litrów życiodajnego płynu.  Byli wśród nich absolwenci naszego liceum, obecni uczniowie LO, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni ZS nr 1, rodzice uczniów oraz mieszkańcy naszego miasta.  Długa  kolejka oczekujących była dowodem na to, że akcja wpisała się już na stałe w tradycję naszej szkoły. Bardzo nas to cieszy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania panu Witoldowi Rękawkowi, który już kolejny raz przekazał na rzecz akcji własnoręcznie wypieczone słodkości,  a także opiekunom i harcerzom 122 Drużyny Harcerskiej, którzy przygotowali pyszne babeczki.

Łączy nas krew, która ratuje ludzkie życie. Dziękujemy.